LO
1mai

1. mai i Vestoppland 2022

Endelig ut i gatene igjen!

FRIHET     -     Frihet fra okkupasjon

DEMOKRATI  Demokratisk styring av fellesskapets ressurser

SOLIDARITET   -   Solidaritet med arbeidere i alle land

Hovedparoler:

Program for dagen

Gjøvik

09:00 - Morgentog fra Skråtorvet

10:30 - ca. 12:00 - Frokost på Gjøvik Arbeidersamfund

13:00 - Arrangement i Minneparken:
Minnetale - Marius Owren(Rødt Gjøvik)
Internasjonal appell - Ferida Eli Fjeldstad(Flerkulturell kvinneforening)
Kransenedleggelse ved krigsmonumentet og 22. juli-monumentet
Konferansier - Randi Aaslund(Fagforbundet Gjøvik)

13:30 - Oppstilling folketoget, ved minneparken

14:00 - Avgang tog

ca. 14:45 - Hovedarrangement på Gamletorvet:

Solidaritetsappell - Hanne Glemmestad(Medlem av Arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen(FO))

Faglig appell - Bjørn Sigurd Svingen(Leder LO i Vestoppland)
Ungdomsappell - Marthe Ingeborg Myhre(Ungdomstillitsvalgt Fagforbundet Innlandet)
Kvinneappell - Liv Hammerstad
Internasjonal appell - Maria Aksberg(Fagforbundet Vestre Toten)
Konferansier - Randi Aaslund(Fagforbundet Gjøvik)

Musikalske og kulturelle innslag:
Sang og gitar - Rune Sommerstad

Program for dagen

Vestre Toten

10.00 Raufoss musikkorps spiller på Raufosstun omsorgsboliger. Blomsteroverekkelse og fanemarkering.
10.00 1. maifrokost på «Haugen».
11.00 Solidaritetsgudstjeneste, Raufoss Kirke.
12.00 Minneparken. Bekransning av minnebautaer. Oppstilling av tog.
12.10. Avgang tog. Toget går via Nysethvegen, Lundersveg (bak messa), Sagvollvegen til Storgata og videre over skolebrua til «Haugen» (Nysethvegen 4). Ved dårlig vær stilles det opp på Nytorvet.
12.40 Raufoss musikkorps spiller Internasjonalen på Haugen.
12.45 Konferansier: Anne Karin Nordli (LO-utvalget i Vestre Toten)
Tale ved Ingrid Tønseth Myhr, ungdomssekretær i LO Innlandet
Faglig Appell: Geir Vollsæter
Ungdomsappell: Heidar Bergum Jahr og Eylül Demirhan
Kvinneappell: Torhild Løkken
Int. appell: Benedikte Narum
Kulturelt innslag: Heidar Bergum Jahr og Eylül Demirhan

Gratis pølser, brus og kaffe til alle.

Program for dagen

Østre Toten

09.00 Blomsternedleggelse ved husmannsmonumentet på Stenberg
10.00 Blomsternedleggelse på 22. julimonumentet på Lena

Kolbu: Musikk ved Kolbu jente- og guttekorps fra Kolbu skole til Kolbu sportshytte
11.00 Tale ved Ingrid Tønseth Myhr
Åpen kafé

11.00 Solidaritetsgudstjeneste i Hoff kirke v/Sognerest Eystein Elde
Appell ved Jørn Grøtberg, SV
14.00 Toten Janitsjar fører an toget fra Skreia Ungdomsskole til Kulturhuset. Allsang: Internasjonalen.

HOVEDARR. ØSTRE TOTEN KULTURHUS:
15.00 Velkommen v/Nils Brodal
Allsang - Ellinors Vise
Appeller ved Ingrid Tønseth Myhr (AP), Jørn Grøtberg (SV), Inger Bakken (Fagforbundet Østre Toten), Rødt.

Hovedtaler: Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrep. AP

Underholdning ved Fredrik og Espen Rogne.

Åpen kafé.

Program for dagen

Nordre Land

Festmøte på Lands Museum kl. 15.00
Talere: Mizanur Rahaman fra Sosialistisk Venstreparti, Gry Haugsbakken fra Arbeiderpartiet.
Ungdomsappell: Tusmo Said Barre
Innsamling til Norsk folkehjelp Vipps 10145
Kulturelle innslag og korpsmusikk.
Utstilling av gamle fagforeningsfaner.
Enkel servering.

I tillegg er det arrangementer på Landmo og Korsvold for pasientene.
Torpa Skolekorps spiller ved Joker Vest-Torpa kl. 11.00,
Korsvold kl. 12.00 og Solheim kl. 13.00.
Gratis kino for alle på Dokka kl. 11.00 og 13.00

Arrangeres av:
Fagforbundet i Nordre Land, Nordre Land AP, Nordre Land SV og LO.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Program for dagen

Søndre Land

12.00 Gudstjeneste på Hovlitunet v/Øystein Wang
12.45 Oppstilling til 1.maitog nedenfor Rådhuset.
13.00 Hov musikkorps leder an, og spiller ved Hovlitunet etter ankomst
13.30 Gratis bevertning i Trevatn allrom. Utstilling: Hovlis historie.
14.00 Underholdning og taler i Trevatn allrom.
Hovedtale: Bjørn Kristiansen, Rødt Oppland
Søndre Land Barnegospel
Appeller: Helge Røyne (SV), Vilde Gjesdal (AUF), Ann Kristin Marigård Kjekshus (Fagforbundet Ung), Andreas Halmrast, Mattis Myrland og Haldor Røyne.
Allsang: Internasjonalen

Fagforbundet i Søndre Land, Søndre Land AP, Rødt Søndre Land og Søndre Land SV ønsker alle hjertelig velkommen. 

Program for dagen

Gran

10.00 Korpsene spiller på forskjellige steder

10.00: 1. maigudstjeneste i kinoen i Brandbu

10.45 Gran Jente- og Guttekorps spiller (Gran torg)

11.00 Brandbu Skolekorps spiller (Marka)

11.30 Gran Jente- og Guttekorps spiller (Skjervum helse- og omsorgssenter).

11.30 Togavgang fra Huset i Brandbu. Moen Musikkforening spiller.

12.00 Torgmøte i Brandbu

Hovedtaler: Iver Erling Støen, LO Innlandet.

Appeller ved AUF, SV, AP, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet


14.00 Gratis kino for barna (Brandbu kino). 

STØTT 1. MAIAKSJONEN 

KRIG ER FORAKT FOR LIV
Stopp bombing av sivile


Vi har alle sett de hjerteskjærende bildene fra Ukraina. Den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig utspiller seg nå i Europa. Norsk Folkehjelp fordømmer angrepene mot Ukraina og står i solidaritet med alle de som gjennomgår forferdelige lidelser, død, frykt og ødeleggelse av infrastruktur og landområder.


Vår styrke har alltid vært å kombinere humanitære aktiviteter med politisk påvirkningsarbeid for mennesker i nød. Støtt fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon og arbeidet vi gjør for at folk skal få tilbake tryggheten etter krig!


Vis solidaritet med et angrepet land og et folk som er utsatt for ekstrem vold. Ikke la dem stå alene. Det er folk som forandrer verden!


Vipps: 10145

SMS: 1MAI til 2160 (200 kr)

Bankkonto: 5005.14.00000