LO
Hva vi gjør

HVA VI GJØR

-

LO i Vestoppland er en arbeidstakerorganisasjon, av og for våre medlemsforeninger, og deres medlemmer igjen. Vår viktigste felles oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Våre lokale tillitsvalgte organiserer arbeidere, forhandler på deres vegne overfor arbeidsgivere, og sammen jobber vi for å påvirker politikken til beste for våre medlemmers interesser.

Et fellesskap på tvers av fagforeningene


LOs lokalorganisasjoner er viktige verksteder og møteplasser for tillitsvalgte fra hele LO-familien. Forskjellige forbundskulturer og sektorer møter hverandre, og dette styrker samholdet på tvers.

HANDLINGSPLAN

Organisasjonsarbeid
Lokalorganisasjonen må fortsette det organisatoriske arbeidet med å fungere som koordinator for våre fagforeninger. Dette innebærer å fortsette erfaringsutvekslingen og samarbeidet på tvers av forbundsgrensene - sammen er vi sterke!

I perioden skal vi:

 • Jobbe videre med styrking og etablering av flere LO-utvalg.
 • Fortsette arbeidet med etablering og styrking av eget ungdomsutvalg.
 • Skape flere fellesarenaer for fagforeningene på aktuelle temaer.


Kamp mot sosial dumping
Vi må følge opp og forsvare gode anbuds- og anskaffelsesreglement i vårt distrikt, og for øvrig fortsette det ufortrødne arbeidet med å bekjempe sosial dumping i alle sektorer.
I perioden skal vi:

 • Jobbe for å følge opp og synliggjøre vår politiske plattforms krav på området.
 • Studere den praktiske oppfølgingen av disse anbuds- og anskaffelsesreglementene.

Faglig kamp
Faglige rettigheter er under angrep! Derfor må vi gjøre tillitsvalgte i stand til å stå imot, og slå tilbake de angrep vi utsettes for, slik at vi kan komme på offensiven igjen.
I perioden skal vi:

 • Studere «BAMA»-linja.*
 • Mobilisere til deltakelse på 1. mai.


Arbeiderkultur
Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.
I perioden skal vi:

 • Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret.
 • Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger,
  arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l.


Stortingsvalg
I vedtektene står det at vi skal: «Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeide.»

Med bakgrunn i dette skal vi i perioden:

 • Følge opp egen valgkampplan (vedtatt på årsmøtet 29.04.2021).


* «BAMA»-linja: Har ingenting med Banan-Matthiesen eller BAMA-gruppen å gjøre, men er strategiske punkter vedtatt av LO i Oslo for deres faglige virksomhet. Navnet skjemmer ingen, og det er hva forkortelsen står for som er viktig:

B= Bekjempe den borgerlige regjeringas angrep på faglige rettigheter og arbeide for både et nytt stortingsflertall og en ny politisk kurs.
A= Avvise «NHO-linja» som undergraver landsomfattende tariffavtaler.
M= Motvirke høyredreining i Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse.
A= Aktivisere fagbevegelsen.