LO
Årsmøte

ÅRSMØTE LO I VESTOPPLAND

Kl. 18 - TORSDAG 21. APRIL 2022

Strand Hotell Gjøvik


Alle tilsluttede fagforeninger innkalles med dette til årsmøte i LO i Vestoppland.

Møtet er åpent for alle medlemmer, men stemmerett fordeles i henhold til foreningenes representantskapsmedlemmer:

1-100 medlemmer: 1 representant,

101-500: 2 representanter,

501-1000: 3 representanter,

1001+: 4 representanter)


Pga. servering ønskes påmelding fra foreningene, benytt gjerne følgende skjema:
https://forms.gle/ZnKFRWzmkBvXW32p9


Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 4. april. Sendes til
post@loivestoppland.no


Forslag til valgkomiteen må være roger.sollie@fellesforbundet.org / mobil 90649709, i hende 15. april, samme gjelder beskjed fra de som ikke ønsker gjenvalg.


Årsmøtepapirer gjøres tilgjengelige her på nettsiden fortløpende, så snart de er klare.

SAKSPAPIRER


Sakspapirer til årsmøtet 2022

Obs: Trykk oppdater (F5) for å få med oppdateringer siden sist.