LO
Årsmøte

ÅRSMØTE LO I VESTOPPLAND

29. APRIL 2021


Årsmøtet ble gjennomført digitalt på en god måte, torsdag kveld den 29. april. Her følger en oppsummering:


Vi har blitt drevne på å gjennomføre digitale møter, og det var et tredvetalls deltakere fra mange forskjellige foreninger som deltok. Møtet var preget av at det var en kort årsmøteperiode (forrige årsmøte ble gjennomført så seint som november i fjor). Derfor ble mange av vedtakene fra sist årsmøte lagt til grunn, og bygd videre på. Spesielt gjaldt dette handlingsplanen.


Regnskapet viste et solid overskudd på nesten 150 000,- kr, samtidig som dette er preget av lavere aktivitet som følge av pandemien. Styret er klare på at det ikke er noe mål for oss å akkumulere overskudd, men å bruke inntektene på aktiviteter.


Årsmøtet bevilget 10 000,- kr til Folkehjelpas 1. maiaksjon. Årsmøtet behandlet også egen valgkampplan som supplement til handlingsplanen, med 1. mai som første store valgkampaktivitet.


Budsjettet var preget av styrets intensjon om å omdanne inntekter til aktiviteter, og det var derfor budsjettert med aktiviteter som gir uvanlig stort underskudd, uten at dette på noen måte er uansvarlig. For, dette må sees i sammenheng med overskuddet fra 2020, og de viktige oppgaver vi skal løse i stortingsvalgkampåret 2021.


Det var noen få utskiftinger i styrets sammensetning, men i all hovedsak videreføring av kontinuitet. Leder og kasserer ble gjenvalgt. Strukturen med ett fast styremedlem og én vara fra hvert av de 6 LO-utvalgene videreføres.


For Land gikk Anita Monsebakken inn på fast plass, og Hege M. Engehaugen inn som vara. For Gjøvik var Sondre Madstuen ny som vara. For Vestre Toten var Vegard Bergseng ny inn som vara. Øvrige representanter som før.

SAKSPAPIRER


Her er alle sakspapirene som ble behandlet på årsmøtet 2021.